Christ For You

Pinkstergemeente Christ For You

Wie wij zijn

Wij geloven in de drie-eenheid God onze Vader, Jezus Christus de Zoon en de Heilige Geest. God is de schepper van hemel, aarde en alles wat leeft.

Inleiding voorgangers

Wij zijn Giovanni en Ursela Berhitu voorgangers van pinkstergemeente Christ For You. In oktober 2012 is de Christ For You ontstaan. Voorheen hebben wij gediend in pinkstergemeente De Nieuwe Weg (voorheen Jalan Baru) onder leiding senior voorgangersechtpaar Ben en Olga Berhitu. Daarnaast zijn wij ook onderdeel van het Apostolisch team pinkstergemeente Kom en Zie Rotterdam.

Visie en Missie

Mattheüs 28:18-20
18) Jezus kwam op hen toe en zei: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. 19) Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, 20) en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

Onze missie is dat je het voor niks hebt ontvangen en voor niets geef je het door. Dit vertalen wij in de gemeente onder andere door je talenten te vermenigvuldigen en door te geven aan anderen.

Mattheüs 10:7-8
7) Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” 8) Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven!

Mattheüs 25:14-18
14) Of het zal zijn als met een man die op reis ging, zijn dienaren bij zich riep en het geld dat hij bezat aan hen in beheer gaf. 15) Aan de een gaf hij vijf talent, aan een ander twee, en aan nog een ander één, ieder naar wat hij aankon. Toen vertrok hij. Meteen 16) ging de man die vijf talent ontvangen had op weg om er handel mee te drijven, en zo verdiende hij er vijf talent bij. 17) Op dezelfde wijze verdiende de man die er twee had gekregen er twee bij. 18) Degene die één talent ontvangen had, besloot het geld van zijn heer te verstoppen: hij begroef het.

Wat kunnen wij als gemeente voor jou betekenen?

Seeking The Star Christmas Rotterdam 2023

Wij gebruiken cookies voor verschillende doeleinden, waaronder analyses en gepersonaliseerde marketing. Als u de website wilt blijven bezoeken, gaat u akkoord met ons privacyverklaring met betrekking tot cookies, trackingstatistieken, enz.